Изгубен багаж

ЗАГУБЕН, ПОВРЕДЕН ИЛИ ЗАКЪСНЯЛ БАГАЖ

ПРИ ИЗГУБЕН БАГАЖ – подайте сигнал веднага на летището в служба „Рекламация и багажи“ или в офиса на авиокомпанията, с която сте летели. В продължение на 5 дни летището ще търси багажа Ви чрез международна електронна система за проследяване. Ако багажът не бъде открит, авиокомпанията Ви продължава търсенето още 21 дни. Ако багажът не бъде открит, той се обявява за изгубен и авиокомпанията дължи обезщетение на собственика.

ПРИ ПОВРЕДЕН БАГАЖ: подайте жалба до 7 дни от получаването на багажа в служба „Рекламация и багажи“ или в офиса на авиокомпанията, с която сте летели.

ПРИ ЗАКЪСНЕНИЕ НА БАГАЖ – подайте жалба до 21 дни от получаване на багажа в служба „Рекламация и багажи“ или в офиса на авиокомпанията, с която сте летели..

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ИЗГУБЕН, ПОВРЕДЕН ИЛИ ЗАКЪСНЯЛ БАГАЖ:

до 800 евро (1000 специални права на тираж (СПТ) – специална безналична валута на Междуародния валутен фонд).

Вашите права са защитени, съгласно Конвенцията за уеднаквяване на някои правила за международния въздушен превоз (Монреалската конвенция)

ВЗЕМЕТЕ СВОЕТО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ!

НИЕ ЩЕ ВИ ОКАЖЕМ СЪДЕЙСТВИЕ!