Контакти

гр.София, район “Лозенец”, ул.”Елин Пелин” №4, партер, офис 2

телефон за директна връзка: (+ 359) 2 96 76 311

e-mail: legacorp.bg@gmail.com