Контакти

гр.София, район “Лозенец”, ул.”Елин Пелин” №4, партер, офис 2

телефон за директна връзка: (+ 359) 888 94 11 82

e-mail: office@legacorp.bg