Още права

ВАШИТЕ ПРАВА

При закъснение повече от 3 часа Вие имате право на обезщетение:

  • при полети до 1500 км –  €250 на пътник

 

  • при полети над 1500 км в рамките на Европейския съюз (ЕС) и при други полети между 1500 км и 3500 км – €400 на пътник

 

  • при полети над 3500 км извън ЕС – €600 на пътник.

Обезщетението не се дължи само, ако превозвачът докаже, че закъснението е причинено от извънредни обстоятелства – лошо време, стачка и др.

ОЩЕ ПРАВА

Ако Вашият полет по разписание закъснява:

  • с повече от 2 часа – при полети до 1500 км;
  • с повече от 3 часа – при полети над 1500 км в рамките на ЕС и при други полети между 1500 км и 3500 км;
  • с повече от 4 часа – при полети над 3500 км извън ЕС,

то Вашият въздушен превозвач е длъжен да Ви информира писмено за правото Ви на ПОМОЩ И СЪДЕЙСТВИЕ, което включва:

  • безплатни храни и напитки в количество съобразено с времето за изчакване;
  • настаняване в хотел за сметка на превозвача, заедно с трансфера и обратно;
  • трансфер между хотела и летището (когато е необходимо);
  • предоставяне безплатно на два телефонни разговора или съобщения по факс, или по електронна поща;

Внимание:

Ако полетът Ви закъснява с повече от 5 часа, независимо от разстоянието на Вашия полет, и Вие решите да не пътувате, въздушният превозвач трябва да Ви предложи връщане на пълната стойност на билета, или възстановяване на частта или частите от полета, които не са били осъществени