ПРИ ЗАКЪСНЕНИЕ ПОВЕЧЕ ОТ 3 ЧАСА
ВИЕ ИМАТЕ ПРАВО НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ
Slider

€ 250 на пътник

€ 400 на пътник

€ 600 на пътник

при полети до 1500 км и над 2 часа закъснение

при полети над 1500 км в рамките на ЕС и други полети между 1500 км и 3500 км и над 3 часа закъснение

при полети над 3500 км извън ЕС и над 4 часа закъснение

Обезщетението не се дължи само, ако авиопревозвачът докаже, че закъснението е причинено от извънредни обстоятелства: лоши метеорологични условия, стачка, терористична заплаха и др.п.


Ние ще ви помогнем да получите обезщетение по Регламент (ЕО) № 261/2004 г. на Европейския парламент и на Съвета

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС:

Сканиран билет, сканирана бордна карта


Нашето възнаграждение:

20% от изплатеното от авиокомпанията обезщетение

Възнаграждението включва: предварително становище, изготвяне на необходимите документи и предприемане на действия пред авиопревозвача за изплащане на обезщетение, преговори с авиопревозвача за извънсъдебно постигане на споразумение, а при неоснователен отказ – сезиране на контролни и регулаторни органи


Сайтът: www.закъснялполет.сom е собственост на „Лега корп“ ЕООД

Дружеството е регистрирано в КЗЛД, като администратор на лични данни, под № 428541.